MENU
HƯỚNG DẪN RÚT TIỀN:

- Bạn có thể rút tiền về tài khoản ngân hàng của bạn tại bất cứ ngân hàng nào.

- Chúng tôi sẽ chịu phí chuyển tiền

Sau khi bạn điền vào bảng thông báo rút tiền ở dưới, thì thông báo qua yahoo: dailycado

Sau khi thông báo cho chúng tôi, Bạn sẽ nhận tiền vào buổi chiều 14h-17h (các ngày ngân hàng làm việc)