MENU
Bạn sẽ được cộng thêm tiền vào tài khoản (ACCOUNT) của bạn để tiếp tục chơi, sau khi chuyển tiền cho của chúng tôi

- Chúng tôi sẽ liên hệ và gửi cho bạn số tài khoản ATM của chúng tôi để các bạn chuyển vào.

- Bạn có thể gửi tiền qua 3 hình thức:

+ Qua Thẻ ATM

+ Qua Internet banking ONLINE

+Qua Ngân hàng Online LibertyReserve.Com

Sau khi bạn chuyển tiền xong, xin vui lòng điền vào bảng thông báo ở dưới để tiện cho công việc gửi và rút tiền sau này được thuận lợi hơn,

thông báo qua yahoo: dailycado