MENU

Một chút thống kê thú vị về tiền phế (Rake) tại Thần Poker.

1. Thần Poker thu tiền phế 3% pot( không giới hạn). 
Tức là nếu pot là 100k thì thần sẽ thu 3k, người thắng sẽ nhận 97k.
2. Với mức phế 3% thì dựa trên 1 số dữ liệu về các trang Poker khác có thống kê, thì mức phế sẽ là khoảng 10BB/100 hand.
Tức là khi b chơi 100 ván bài, trung bình b sẽ mất 10BB cho tiền phế. 
Nếu b chơi bàn 1k-2k thì sẽ mất 20k chíp tiền phế sau 100 ván bài. Còn nếu b chơi bàn 2-5k thì sẽ là 100k chíp/ 100 ván.
3. Trung bình 1 tiếng, b sẽ chơi được tầm 40-60 ván, tùy bàn nhanh hoặc chậm. Như vậy trung bình 1h sẽ mất 5BB cho tiền phế. 
Như vậy chơi bàn 1-2k thì 1 tiếng mất 10k tiền phế.
2-5k thì 1 tiếng mất 25k tiền phế.
4. Nếu b chơi 4 bàn nhanh 2k-5k, một ngày chơi tầm 6h, thì 1 ngày b sẽ tạo ra số rake là 25k x 6 x 4 = 600k, 1 tháng trung bình là 18M. 
5. Nếu b nhận mức rakeback 25% mặc định hằng tuần của thần poker thì b sẽ được nhận 18M x 25% = 4500k. Nếu đạt của 1 tuần theo quy định thanpoker
6. Nếu b nhận mức rakeback tối thiểu từ 20% lên đến 32% phụ thuộc vào mức tổng cược bạn chơi của đại lí cado, 1 tháng b sẽ được nhận 18M x (20%-32%)=?k.

Lưu y nếu 1 tháng bạn ko đủ 100k vnd để hoàn trả đại lý sẽ ko thể trả thành chip hay chuyển khoản cho bạn dc. Tức là tiền (?k) <100k thì ko thể nhận dc.

Rake luôn luôn là 1 trở ngại lớn của người chơi Poker, nhiều game gần như là không thể chiến thắng trong dài hạn khi mà tiền rake chiếm quá lớn.

Vì thế, rakeback là một điều cực kì quan trọng trong Online Poker.