MENU

12:09 PM
bang cham cong
BẢNG CHẤM CÔNG
(đơn vị: JOB)
QUY ĐỊNH: Mỗi ngày cấp ACC = 60$, Nếu bạn làm:
Âm Acc dưới 35$ thì cộng +1 job
Âm Acc dưới 10$ thì cộng +2 job
Dương Acc > 80$ thì bị trừ -1 job
Dương Acc > 100$ thì bị trừ -2 job
Dương Acc > 120$ thì chờ Admin giải quyết
Hằng tuần: Tổng kết 12h trưa thứ 2, trả lương vào chiều thứ 3.
Liên hệ admin Lee Tran


Category: 1 | Views: 189 | Added by: song87 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Sign Up | Log In ]